Vocht en zijn problemen

Vocht en zijn problemen

Ongewenste hoge relatieve luchtvochtigheid leidt tot een breed scala aan potentiële problemen in industriële processen en commerciële activiteiten van vrijwel alle soorten. Onzekerheid en gebrek aan controle zijn nooit een goede zaak in het bedrijfsleven.

Vochtigheidsproblemen

De meest voorkomende problemen die voortvloeien uit vochtige lucht en ongewenste vochtigheid worden hieronder nader beschreven:

Condensatie

Condens ontstaat wanneer de lucht, die altijd vocht bevat, een lagere dauwpuntstemperatuur heeft dan de temperatuur van de oppervlaktes waarmee het in contact komt. Hierdoor zal een deel van het vocht condenseren op deze oppervlaktes. Condenseren wil zeggen dat een stof overgaat van gasvormige toestand naar vloeibare toestand. In dit geval is het vocht in de lucht in gasvormige toestand en als dit vocht condenseert op één van deze koude oppervlaktes dan kan men dit waarnemen als water. Hoe meer vocht er in de lucht zit, hoe meer vocht er kan condenseren. Deze condensatie geeft vervolgens aanleiding tot veel verschillende praktische moeilijkheden.

Corrosie

Elke combinatie van vocht en zuurstof in de lucht is een vruchtbare basis voor metaalcorrosie. IJzer en staal roesten en verliezen zo hun structurele integriteit, terwijl koper en messing gevoelig zijn voor oxidatie wat de betrouwbaarheid en duurzaamheid van zowel elektronica als elektrische apparatuur aantast. Dergelijke corrosie kan ernstige schade aan alle soorten leidingen, oppervlaktes en apparatuur veroorzaken. Ook de efficiëntie vermindert, de levensduur verkort en de service- en onderhoudskosten lopen op. Wanneer de relatieve vochtigheid het punt van 60% bereikt, bloeit corrosie. Naarmate de luchtvochtigheid voorbij dit punt toeneemt, neemt de corrosiesnelheid exponentieel toe. Aan de andere kant is het vrijwel onmogelijk dat elke normale vorm van corrosie optreedt in schone lucht met een relatieve vochtigheid van 45% of minder.

Schimmel en bacteriële groei 

Schimmels en allerlei soorten bacteriën groeien gemakkelijk in omgevingen waar de relatieve luchtvochtigheid hoog is. De luchtvochtigheid helpt hen de beste omstandigheden te bieden om zich te verspreiden en te bloeien. Hygroscopische materialen zoals hout, gips en andere bouwmaterialen hebben een natuurlijke neiging om vocht te absorberen. Dit kan aanleiding geven tot vele soorten schimmel en rot die de structurele integriteit, de waarde, de bruikbaarheid en het uiterlijk beïnvloeden. Dergelijke gezwellen kunnen dan leiden tot aanzienlijke schade aan gebouwen, materialen en producten. Ze vormen ook een groot gezondheidsrisico voor personeel, klanten, bezoekers of andere mensen in de ruimte.

IJsvorming

Wanneer er veel vocht in de lucht van een vrieskamer zit dan kunt u op de verschillende oppervlaktes het ijs zien groeien. In omgevingen met een lage temperatuur verandert het vocht in de lucht gemakkelijk in condensatie en vervolgens in ijs. IJs vormt zich vervolgens op de wanden, de vloeren, de goederen en op de apparatuur. Al deze problemen zijn een grote overlast in dagelijkse werkzaamheden die vaak zowel hygiëne- als veiligheidsproblemen veroorzaken en dure, arbeidsintensieve corrigerende maatregelen vereisen. IJs hoopt zich ook op in verdampers en veroorzaakt een hoger energieverbruik. De vorming van ijs betekent vaak ook dat opgeslagen goederen en hun verpakking nat worden en beschadigd raken, wat resulteert in productieverliezen en ontevreden klanten. Een natte verpakking wil ook zeggen dat de structurele integriteit vermindert is wat zeer nadelig is voor het stappelen van verpakkingen.

Elektrische storingen

Vocht en elektriciteit zijn nooit een goede combinatie. Hoge vochtigheidsniveaus in de lucht kunnen vaak leiden tot storingen en schakelfouten in elektrische installaties en gevoelige elektronica. Dit kan leiden tot vele soorten mogelijke schade en onderbrekingen in de werking. Dergelijke problemen hebben invloed op de productietijd, de operationele betrouwbaarheid en verhogen de service-, onderhoud- en reparatiekosten. Dit wordt extra gevaarlijk als naarmate de spanningen hoger worden. Dit kan ook tot elektrisering of elektrocutie leiden van de persoon die aan het apparaat bezig is.

Klontering en blokkering

Ongecontroleerde luchtvochtigheid heeft vaak aanzienlijke effecten op alle soorten poeders en granulaten. Ze hebben een uitzonderlijk groot oppervlak in contact met de omringende lucht. Wanneer die lucht veel en/of ongecontroleerd vocht bevat, hebben deze poeders en granulaat een natuurlijke neiging om klonteren en opstopping te vormen.

Dit beïnvloedt op zijn beurt de kwaliteit en kan ernstige blokkades, stilstand en reparaties in productieapparatuur veroorzaken. De resulterende hygiëneproblemen kunnen een voedingsbron voor bacteriën zijn. De vele soorten certificering en kwaliteitsgoedkeuring worden hierdoor ernstig benadeeld.

Dit soort problemen komt vooral voor bij voedselverwerking en farmaceutische productie, maar heeft ook invloed op elke productie waarbij poeders en granulaten gebruikt worden.

Seizoen fluctuaties in lucht

In elk deel van de wereld fluctueren de luchtomstandigheden afhankelijk van het seizoen. Klimaatverandering leidt ook tot verhoogde onzekerheid over de weersomstandigheden en de specificaties van de lucht in en rond productiefaciliteiten, bedrijfsruimten, residentiële accommodaties en ontspanningsruimten.

Seizoensgebonden schommelingen in de luchtvochtigheid resulteren in inconsistente omstandigheden die op hun beurt grote gevolgen kunnen hebben voor de productkwaliteit, het energieverbruik en de winstmarge, evenals de algehele kwaliteit van leven.

Onvoorspelbare, fluctuerende omstandigheden en gebrek aan controle over belangrijke bedrijfsparameters zijn nooit goed voor de bedrijfsvoering.

Hoe u er controle over krijgt?

Effectief vochtigheidsmanagement geeft u een mate van controle over de bedrijfsomstandigheden die vaak cruciaal zijn voor uw toekomstige winstgevendheid.

Ontvochtigingstechnologie is de meest kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om veel praktische problemen in de hele industrie aan te pakken. Het is een relatief eenvoudige en goedkope manier om deze proactieve maatregelen te implementeren die u helpen de conditie van belangrijke ruimten en apparatuur in perfecte staat te houden. Het energieverbruik zal dalen en de efficiëntie van een breed scala aan industriële processen zal vergroten.

Betere controle over het vocht in de lucht geeft u:

  • Betere controle over belangrijke parameters die van invloed zijn op uw grondstoffen, productieprocessen, installaties en gebouwen.
  • Een actieve manier om schadelijke omstandigheden en gebeurtenissen te voorkomen.
  • Langere levensduur en beter rendement op investeringen in gebouwen, leidingen en uitrusting.
  • Lagere uitgaven voor service, onderhoud en renovatie.
  • Lagere energiekosten en minder impact op het milieu.