De oplossing voor musea

Luchtcondities zijn cruciaal voor klanttevredenheid

Wanneer u goederen van welke aard dan ook opslaat, is het van vitaal belang dat de goederen de opslag net zo goed verlaten als toen ze de opslag binnenkwamen. Dit geldt voor alles: van consumentenartikelen tot voedsel en van grondstoffen tot vervaardigde producten, het spectrum is eindeloos.

Persoonlijk advies voor uw situatie?

Vochtige of droge lucht, hoge of lage temperatuur, de juiste keuze voor industriële luchtbehandeling is CTS BeNeLux.

Experts Luchtdrogers

Om uw klanten tevreden te houden, moet u het uiterlijk, de kwaliteit en de waarde van de goederen behouden. Dit op een consistente en betrouwbaar manier waarbij de risico's tot het minimum worden beperkt. Dit is vooral belangrijk in een wereld die afhankelijk is van wereldwijde logistiek, waar het pad van bron naar ontvanger lang en complex kan zijn. De hele waardeketen is kwetsbaar als er ergens schade of bederf is - het wordt de zwakste schakel. Dit is de reden waarom het loont om vochtgerelateerde opslagproblemen te voorkomen in plaats van te proberen het probleem op te lossen wanneer de luchtvochtigheid niet meer onder controle is.

Vochtigheidsuitdagingen in musea, archieven en bibliotheken

Historisch materiaal zoals: boeken, documenten, kunstvoorwerpen, films, tapes, ... die onze geschiedenis documenteren, vormen een belangrijk onderdeel van elke samenleving. Ze zijn onvervangbaar en kunnen niet zomaar opnieuw worden geproduceerd.

Helaas raken ze gemakkelijk beschadigd bij blootstelling aan te een hoge relatieve vochtigheid. De hoeveelheid vocht aanwezig in de lucht wordt beïnvloed door het weer, de seizoenen en het klimaat. Hierdoor kunnen materialen verslechteren totdat de fatale schade is aangericht. Veel van deze historische materialen zijn organisch van oorsprong en dus gemakkelijk beïnvloedbaar door schimmels, meeldauw, schimmelgroei en bacteriële activiteit die allemaal gedijen in omgevingen met een hoge luchtvochtigheid.

Verschillende niveaus van luchtvochtigheid in en rond hygroscopische materialen zoals hout, textiel, karton, papier, ... kunnen historische materialen laten variëren van afmetingen en zelfs laten barsten. Dit resulteert in aanzienlijke schade die onherstelbaar is en hun historische, academische en culturele waarde kan vernietigen.

Metalen voorwerpen worden gemakkelijk aangetast door corrosie, terwijl materialen zoals films, tapes en documenten allemaal de neiging hebben om af te breken bij een hoge vochtigheidsgraad. Een dergelijke degradatie is onomkeerbaar.

Verwarming en ventilatie zijn eenvoudigweg niet in staat om de problemen als gevolg van een hoge luchtvochtigheid aan te pakken en zijn bovendien extreem duur om te gebruiken. Omdat deze middelen in principe alleen de temperatuur regelen zal de hoeveelheid vocht aanwezig in de lucht niet veranderen waardoor het probleem dus niet is opgelost.

Oplossingen voor musea, archieven en bibliotheken
Bescherming van onvervangbare activa tegen vochtgerelateerde risico's

Documenten en kunstvoorwerpen, die aanwezig zijn in musea, archieven en bibliotheken, zijn vaak zeldzaam, waardevol en bijna altijd moeilijk om in een goede staat te houden. Zonder een goede luchtvochtigheidsregeling kan u geconfronteerd worden met allerlei problemen betreffende deze onschatbare voorwerpen van ons cultureel erfgoed. Enkele redenen die verslechteringen teweegbrengen aan de materialen zijn:

  • Meeldauw, schimmel- en bacteriegroei
  • Barsten, krimp en zwelling van kunstvoorwerpen gemaakt van hout, textiel en papier.
  • Corrosie van metalen voorwerpen van onschatbare waarde.
  • Slechte werkomstandigheden voor personeel die de belangrijke materialen opslaan en bewerken.
  • Onaangename omstandigheden voor uw bezoekers.

Gecontroleerde vochtigheid betekent dat we ons erfgoed kunnen behouden.

Preventieve actie - het probleem oplossen

Musea, archieven en bibliotheken zijn vaak, althans gedeeltelijk, openbare plaatsen. Dit betekent dat er bepaalde gebieden zijn waar buitenlucht zal binnendringen waardoor de luchtparameters altijd worden beïnvloed.

De enige realistische manier om de verschillende soorten materialen die worden opgeslagen en tentoongesteld in musea, archieven en bibliotheken te bewaren en te beschermen, is door de relatieve vochtigheid onder de 50% te houden. Dit moet het hele jaar door gebeuren ongeacht de weersomstandigheden en ongeacht het aantal bezoekers.

Onze ontvochtigingssystemen zijn een energiezuinige manier om betrouwbare en vocht gecontroleerde omgevingen te garanderen. Hierdoor wordt een dure verwarming, die de hoeveelheid vocht in de lucht onveranderd laat, zinloos.

Onze luchtdrogers zijn klein, licht en gemakkelijk overal te plaatsen. Er zijn ook speciale modellen die u kunt verplaatsen om met veranderende behoeften om te gaan, ad hoc of speciale evenementen.

Wat is uw voordeel?

  • Handhaaf strikte, betrouwbare controle van luchtcondities in musea, archieven en bibliotheken waar u belangrijke materialen opslaat en bewerkt.
  • Voorkom corrosie en andere vochtgerelateerde schade aan allerlei historische kunstvoorwerpen.
  • Laag energieverbruik en minimale bedrijfskosten, terwijl een vochtgeregelde omgeving wordt gegarandeerd.
  • Service- en onderhoudskosten worden tot een minimum beperkt.

Bereken zelf uw benodigde capaciteit

Bereken in 3 stappen uw benodigde capaciteit en vraag eenvoudig een persoonlijk adviesgesprek aan.

1. Ruimte in m³
Bepaal de inhoud van de ruimte. Voer het aantal kubieke meters direct in of gebruik de rekenhulp.

Bereken eenvoudig het volume:

m
m
m

2. Dauwpunt en toegang
Geef het dauwpunt op en geef aan hoe vaak de toegang tot de ruimte dagelijks wordt geopend.

°C
x

3. Online advies
Ontvang direct een indicatie welke luchtbehandeling benodigd is voor uw ruimte.

Shadow

Hulp nodig bij het invullen of direct meer advies?

Vochtige of droge lucht, hoge of lage temperatuur, de juiste keuze voor industriële luchtbehandeling is CTS BeNeLux.

Experts Luchtdrogers
Shadow